Chuyển khoản ngân hàng

CÁC BẠN LẤY HẠT MUỐN THANH TOÁN TRỨOC HÃY CHUYỂN KHỎAN VÀO CÁC TÀI KHOẢN SAU:

– NGÂN HÀNG AGRIBANK( NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PT NÔNG THÔN VIỆT NAM): 2802. 205. 025.997 . TÀI KHOẢN BÙI THỊ NGỌC THÊM – CHI NHÁNH MÊ LINH – HN

– NGÂN HÀNG VIETCOMBANK( NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM) 001100.269.3533 TÀI KHOẢN BÙI THỊ NGỌC THÊM – CHI NHÁNH HAI BÀ TRƯNG – HN

-NGÂN HÀNG TECHCOMBANK( KỸ THƯƠNG VIẸT NAM) 108.2207.5656.015 . TÀI KHOẢN BÙI THỊ NGỌC THÊM – CHI NHÁNH CỬA NAM  – HOÀN KIẾM – HN

XIN CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC THÔNG TIN